Označení:

STN 730540-3 (73 0540)

Datum vydání:

1.7.2012

Dostupná provedení:
Slovensky - Tištěné (NA DOTAZ)
Anotace normy:

Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia.Platí pre všetky budovy a ich časti s dlhodobým pobytom osôb.Platí pre vykurované nové a obnovované budovy, ale aj na posudzovanie existujúcich budov a na vykonávanie zmeny dokončených budov, stavebných úprav vrátane vstavieb, nadstavieb, prístavieb a zmeny v užívaní.Norma platí aj pre nevykurované budovy alebo nevykurované časti budov, ak sa v nich požaduje určitý stav vnútorného prostredia.

Počet stran:

68

Mám zájem o normu STN 730540-3 (73 0540) 1.7.2012