Seznam norem třídy 22

Seznam norem třídy 22
Označení Znak Datum vydání Název
STNISO 3002-1 220011 01.05.1993 Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástrojové a pracovné uhly, lamače triesky.
STNISO 3002-2 220013 01.09.1995 Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 2. časť: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly.
STNISO 3002-3 220014 01.09.1995 Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 3. časť: Geometrické a kinematické veličiny pri rezaní.
STNISO 5419 220015 01.01.1993 Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy.
STN 220016 220016 01.11.1992 Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie.
STNISO 3002-5 220017 01.09.1995 Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 5. časť: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče.
STN 220020 220020 01.03.1985 Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definície.
STNISO 3685 220030 01.10.1999 Skúšanie trvanlivosti sústružníckych nástrojov s jednou reznou hranou.
STNISO 8688-1 220031 01.02.1993 Rezné nástroje. Testovanie trvanlivosti pri frézovaní. Časť 1: Rovinné frézovanie.
STNISO 8688-2 220032 01.03.1993 Rezné nástroje. Skúšanie trvanlivosti pri frézovaní. Časť 2: Čelné frézovanie.
STNISO 3002-4 220036 01.09.1995 Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 4. časť: Sily, práca a výkon.
STN 220071 220071 01.09.1973 Názvoslovie rezných nástrojov na ozubenie.
STN 220106 220106 01.02.1986 Značenie rýchlorezných ocelí na náradí.
STN 220110 220110 01.09.1987 Nože na kovy. Nože na obrábanie. Základné pojmy.
STN 220402 220402 01.09.1957 Upínanie nástrojov na kovy. Kužeľovitosti nástrojových stopiek a dutín.
STN 220403 220403 01.09.1995 Kužele a dutiny pre upínanie nástrojov. Typy a tolerancie uhlov.
STN 220406 220406 01.09.1957 Upínanie nástrojov na kovy. Veľkosti nástrojových kuželov strmých.
STN 220408 220408 01.02.1991 Upínacie prvky. Valcové konce frézovacích tŕňov na čelné frézy a frézovacie hlavy.
STNISO 296 220410 01.06.1994 Obrábacie stroje. Samosvorné kužele nástrojových stopiek.
STNISO 5414-1 220413 01.02.1993 Upínacie puzdrá (držiak stopkových čelných valcových fréz) s upínacími skrutkami na upínanie valcových stopiek s plôškou. Časť 1: Rozmery upínacej časti puzdra.
STNISO 9766 220414 01.11.1998 Vrtáky s vymeniteľnými reznými doštičkami. Valcové stopky s plôškou.
STNISO 1080 220416 01.04.1999 Obrábacie stroje. Kužeľové stopky Morse. Drážka na priečny vyrážač.
STN 220422 220422 01.09.1966 Upínanie nástrojov na kovy. Kužeľové stopky Morse so závitom pre upínaciu skrutku a s predným unášačom.
STN 220427 220427 01.09.1966 Upínanie nástrojov na kovy. Zabezpečenie kužeľovej stopky Morse veľkosti 2.
STNISO 5413 220428 01.10.1993 Obrábacie stroje. Kužele Morse s predným unášačom.
STNISO 297 220430 01.07.1994 Nástrojové stopky s kužeľom 7: 24 na ručnú výmenu.
STNISO 9270 220431 01.01.1999 Kužele 7:24 nástrojových stopiek na automatickú výmenu nástrojov. Kužele vretien.
STN 220434 220434 01.05.1990 Upínacie prvky. Stopky nástrojov s kužeľom 7: 24 na automatickú výmenu. Základné rozmery.
STN 220440 220440 01.09.1966 Upínanie nástrojov na kovy. Krátke kužeľové stopky Morse s vyrážačom.
STN 220441 220441 01.09.1966 Upínanie nástrojov na kovy. Krátke kužeľové dutiny Morse s otvorom pre vyrážač.
STN 220442 220442 01.09.1957 Upínanie nástrojov na kovy. Krátke kužeľové stopky Morse.
STN 220443 220443 01.09.1957 Upínanie nástrojov na kovy. Krátke kužeľové dutiny Morse s otvorom pre poistnú skrutku.
STN 220444 220444 01.05.1991 Kužeľové stopky a dutiny pre vŕtačkové skľučovadlá.
STNISO 240 220450 01.02.1999 Frézy. Rozmery vzájomnej zameniteľnosti upínacích tŕňov alebo frézovacích tŕňov.
STN 220451 220451 01.03.1991 Vťahovací čap stopiek nástrojov s kužeľom 7: 24 na automatickú výmenu. Rozmery a mechanické vlastnosti.
STN 220460 220460 01.09.1990 Upínanie nástrojov na kovy. Drážky a unášače nástrojových kužeľov 1: 30 pre nástrčné výhrubníky a výstružníky.
STNISO 3338-1 220476 01.07.2002 Valcové stopky fréz. Časť 1: Rozmery hladkých valcových stopiek.
STNISO 5608 220501 01.05.2002 Držiaky sústružníckych a kopírovacích nožov a kaziet pre vymeniteľné rezné doštičky. Označovanie.
STNISO 6261 220504 01.02.1999 Vyvrtávacie tyče (držiaky nožov s valcovou stopkou) pre vymeniteľné rezné doštičky. Označovanie.
STNISO 5611 220506 01.11.1992 Staviteľné držiaky s vymeniteľnými reznými doštičkami, typu A. Základné rozmery.
STNISO 513 220801 01.09.1995 Použiteľnosť tvrdých rezných materiálov pri obrábaní. Označovanie hlavných skupín obrábania a skupín použitia.
STN 220802 220802 01.07.1957 Polotovary zo spekaných karbidov. Základné ustanovenia.
STN 220803 220803 01.10.1978 Spekané karbidy. Rezné doštičky na prispájkovanie. Technické požiadavky.
STN 220810 220810 01.07.1976 Spekané karbidy. Rezné doštičky tvar A, B, C, D, E, A1.
STN 220863 220863 01.05.1990 Spekané karbidy. Hroty vrtákov na sklo tvar 63.
STN 220864 220864 01.05.1990 Spekané karbidy. Rezné osemhranné kolíky tvar 64.
STN 220867 220867 01.05.1990 Spekané karbidy. Kolieska na rezanie skla tvar 67.
STN 220870 220870 01.05.1990 Spekané karbidy. Vložky do upínacích hrotov tvar 70.
STN 220871 220871 01.05.1990 Spekané karbidy. Vodidlá tvar 71.
STN 220872 220872 01.05.1990 Spekané karbidy. Doštičky tvar 72.
STN 220881 220881 01.05.1990 Spekané karbidy. Rezné doštičky tvar 81.
STN 220882 220882 01.05.1990 Spekané karbidy. Rezné doštičky tvar 82.
STN 220905 220905 01.12.1987 Vymeniteľné rezné doštičky. Systém označovania.
STN 220912 220912 01.04.1988 Vymeniteľné rezné doštičky zo spekaných karbidov so zaoblenou špičkou bez upínacieho otvoru. Rozmery.
STN 220913 220913 01.04.1988 Vymeniteľné rezné doštičky zo spekaných karbidov so zaoblenou špičkou s valcovým upínacím otvorom. Rozmery.
STN 220914 220914 01.04.1988 Vymeniteľné rezné doštičky zo spekaných karbidov so zaoblenou špičkou s jednostranným toroidálnym upínacím otvorom. Rozmery.
STN 220916 220916 01.04.1988 Vymeniteľné rezné doštičky zo spekaných karbidov so zrazenou špičkou bez upínacieho otvoru. Rozmery.
STNISO 9361-1 220931 01.05.2002 Vymeniteľné rezné doštičky na rezné nástroje. Keramické rezné doštičky so zaobleným hrotom. Časť 1: Rozmery rezných doštičiek bez upínacieho otvoru.
STNISO 9361-2 220932 01.05.2002 Vymeniteľné rezné doštičky na rezné nástroje. Keramické rezné doštičky so zaobleným hrotom. Časť 2: Rozmery rezných doštičiek s valcovým upínacím otvorom.
STNISO 1832 220952 01.07.2002 Vymeniteľné rezné doštičky pre rezné nástroje. Označovanie.
STN 221101 221101 01.08.1987 Skrutkové vrtáky. Technické požiadavky.
STN 221110 221110 01.09.1979 Vrtáky strediace 60° tvar A. Základné rozmery.
STN 221112 221112 01.09.1979 Vrtáky strediace 60° tvar B. Základné rozmery.
STN 221114 221114 01.09.1979 Vrtáky strediace 60° ľavorezné tvar A. Základné rozmery.
STNISO 2541 221116 01.08.1996 Strediace vrtáky na strediace otvory so zaoblením. Tvar R.
STN 221117 221117 01.09.1979 Vrtáky strediace 60° ľavorezné tvar R. Základné rozmery.
STNISO 10898 221118 01.01.1999 Navrtávač.
STN 221121 221121 01.05.1988 Skrutkové vrtáky s valcovou stopkou. Stredný rad. Základné rozmery.
STN 221125 221125 01.06.1988 Skrutkové vrtáky s valcovou stopkou. Dlhý rad. Základné rozmery.
STN 221131 221131 01.05.1988 Skrutkové vrtáky ľavorezné s valcovou stopkou. Stredný rad. Základné rozmery.
STN 221140 221140 01.08.1977 Vrtáky skrutkové s kužeľovou stopkou. Základné rozmery.
STN 221144 221144 01.08.1977 Vrtáky skrutkové s kužeľovou stopkou zosilnenou. Základné rozmery.
STN 221147 221147 01.01.1988 Vrtáky. Vrtáky s kužeľovou stopkou pre súradnicové vŕtačky.
STN 221180 221180 01.05.1988 Skrutkové vrtáky ľavorezné s valcovou stopkou. Krátky rad. Základné rozmery.
STN 221182 221182 01.05.1988 Skrutkové vrtáky s valcovou stopkou. Krátky rad. Základné rozmery.
STN 221193 221193 01.03.1991 Vrtáky. Malé skrutkové vrtáky vysokovýkonné.
STN 221302 221302 01.06.1987 Skrutkovité vrtáky celistvé zo spekaného karbidu. Technické požiadavky.
STN 221310 221310 01.06.1987 Skrutkovité vrtáky celistvé zo spekaného karbidu s valcovou stopkou, krátky rad. Základné rozmery.
STN 221311 221311 01.06.1987 Skrutkovité vrtáky celistvé zo spekaného karbidu s valcovou stopkou, stredný rad. Základné rozmery.
STN 221401 221401 01.02.1976 Výhrubníky. Technické predpisy.
STN 221414 221414 01.11.1986 Výhrubníky. Výhrubníky nástrčné. Základné rozmery.
STN 221422 221422 01.08.1971 Výstružníky. Ručné výstružníky nastaviteľné.
STN 221424 221424 01.08.1971 Výstružníky. Ručné výstružníky jemne nastaviteľné bez vodiaceho puzdra.
STN 221426 221426 01.08.1971 Výstružníky. Ručné výstružníky jemne nastaviteľné s vodiacim puzdrom.
STN 221432 221432 01.11.1986 Výstružníky. Výstružníky nástrčné so zubami v skrutkovici. Základné rozmery.
STN 221435 221435 01.11.1986 Výstružníky. Výstružníky nástrčné s priskrutkovanými nožmi. Základné rozmery.
STN 221441 221441 01.09.1986 Výstružníky. Strojné staviteľné výstružníky čelné s kužeľovou stopkou.
STN 221447 221447 01.11.1986 Výstružníky. Výstružníky nástrčné s priamymi zubami. Základné rozmery.
STN 221452 221452 01.07.1988 Výstružníky. Strojové výstružníky s kužeľovou stopkou na diery na nity. Základné rozmery.
STN 221459 221459 01.01.1988 Výstružníky. Výstružníky s kužeľovou stopkou pre súradnicové vŕtačky.
STN 221469 221469 01.01.1986 Ručné kužeľové výstružníky s kužeľovitosťou 1: 50. Základné rozmery.
STN 221470 221470 01.01.1986 Strojné kužeľové výstružníky s kužeľovitosťou 1: 50 s valcovou stopkou. Základné rozmery.
STNISO 3467 221471 01.01.1993 Strojné kužeľové výstružníky s kužeľovitosťou 1: 50 s kužeľovou stopkou Morse.
STN 221480 221480 01.01.1991 Výhrubníky skrutkové s valcovou stopkou.
STN 221482 221482 01.02.1976 Výhrubníky. Výhrubníky skrutkové s tromi reznými hranami s kužeľovou stopkou.
STN 221601 221601 01.10.1985 Záhlbníky. Technické predpisy.
STNISO 4206 221602 01.05.2002 Valcové záhlbníky s valcovou stopkou a pevným vodiacim čapom.
STNISO 4205 221603 01.05.2002 Kužeľovité záhlbníky, 90°, s valcovou stopkou a pevným vodiacim čapom.
STN 221604 221604 01.04.1976 Záhlbníky. Záhlbníky s valcovou stopkou a vodiacim čapom.
STN 221605 221605 01.09.1989 Záhlbníky. Kužeľové záhlbníky s valcovou stopkou a vodiacim čapom.
STN 221606 221606 01.04.1976 Záhlbníky. Záhlbníky s kužeľovou stopkou a výmenným vodiacim čapom.
STN 221607 221607 01.09.1989 Záhlbníky. Kužeľové záhlbníky s kužeľovou stopkou a vodiacim čapom.
STN 221608 221608 01.04.1976 Záhlbníky. Vodiace čapy pre valcové a kužeľové záhlbníky.
STN 221627 221627 01.08.1978 Záhlbníky. Záhlbníky kužeľové s vrcholovým uhlom 60°, 90° a 120° s valcovou stopkou. Základné rozmery.
STN 221628 221628 01.08.1978 Záhlbníky. Záhlbníky kužeľové s vrcholovým uhlom 60°, 90° a 120° s kužeľovou stopkou. Základné rozmery.
STN 221790 221790 01.07.1988 Nástroje na diery. Nástrčné vrtáky.
STN 221801 221801 01.08.1962 Preťahovacie nástroje. Preťahovadlá (preťahovacie a pretláčacie tŕne). Technické predpisy.
STN 221801:1962/a 221801 01.01.1967 Preťahovacie nástroje. Preťahovadlá (preťahovacie a pretláčacie tŕne). Technické predpisy.
STN 221802 221802 01.03.1987 Preťahovacie tŕne. Technické predpisy.
STN 221810 221810 01.04.1986 Preťahovacie nástroje. Preťahovacie tŕne ploché na drážky na perá.
STN 221812 221812 01.04.1986 Preťahovacie nástroje. Preťahovacie tŕne ploché na dlhé drážky na perá.
STN 221833 221833 01.08.1987 Preťahovacie nástroje. Preťahovacie tŕne na náboje so šesťdrážkovým rovnobokým profilom.
STN 221834 221834 01.08.1987 Preťahovacie nástroje. Preťahovacie tŕne na náboje s osemdrážkovým rovnobokým profilom.
STN 221843 221843 01.08.1987 Preťahovacie nástroje. Pretláčacie tŕne na náboje so šesťdrážkovým rovnobokým profilom. Rozmery.
STN 221860 221860 01.08.1987 Preťahovacie nástroje. Preťahovacie tŕne na náboje s jemne drážkovaným profilom.
STN 221890 221890 01.04.1986 Preťahovacie nástroje. Podložky k preťahovacím tŕňom na drážky na perá.
STN 221891 221891 01.04.1986 Preťahovacie nástroje. Podložky k preťahovacím tŕňom pre dlhé drážky na perá.
STNISO 5468 221942 01.05.2002 Rotačné a príklepové kopijovité vrtáky do muriva s hrotom z tvrdého kovu. Rozmery.
STN 221960 221960 01.05.1970 Banské nástroje. Vŕtacie korunky na uhlie s ostrím zo spekaných karbidov.
STNENISO 15641 222004 01.05.2004 Frézy na vysokorýchlostné obrábanie. Bezpečnostné požiadavky (ISO 15641: 2001).
STN 222006 222006 01.10.1976 Frézy. Rad vonkajších priemerov.
STN 222101 222101 01.12.1987 Frézy. Technické predpisy.
STNISO 2780 222103 01.02.1995 Frézy s unášačom. Pripájacie rozmery k frézovacím tŕňom. Metrický rad.
STN 222104 222104 01.09.1988 Frézy valcové nástrčné z rýchloreznej ocele. Typy a základné rozmery.
STN 222105 222105 01.06.1952 Frézy. Dĺžky brúseného vŕtania valcových fréz.
STNISO 1641-1 222109 01.08.1996 Čelné valcové frézy a drážkovacie frézy. 1. časť: Frézy s hladkými valcovými stopkami.
STNISO 1641-2 222109 01.08.1996 Čelné valcové frézy a drážkovacie frézy. 2. časť: Frézy s kužeľovou stopkou Morse.
STNISO 1641-3 222109 01.08.1996 Čelné valcové frézy a drážkovacie frézy. 3. časť: Frézy s kužeľovou stopkou 7: 24.
STN 222114 222114 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové pravorezné s kužeľovou stopkou.
STN 222120 222120 01.01.1970 Frézy. Hrubozubové valcové frézy so zubami v ľavej skrutkovici nástrčné.
STN 222121 222121 01.01.1970 Frézy. Hrubozubové valcové frézy so zubami v pravej skrutkovici nástrčné.
STN 222124 222124 01.01.1970 Frézy. Polohrubozubové valcové frézy so zubami v ľavej skrutkovici nástrčné.
STN 222125 222125 01.01.1970 Frézy. Polohrubozubové valcové frézy so zubami v pravej skrutkovici nástrčné.
STN 222128 222128 01.01.1970 Frézy. Jemnozubové valcové frézy so zubami v ľavej skrutkovici nástrčné.
STN 222129 222129 01.01.1970 Frézy. Jemnozubové valcové frézy so zubami v pravej skrutkovici.
STN 222130 222130 01.04.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné hrubozubové s valcovou stopkou.
STN 222132 222132 01.04.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné polohrubozubové s valcovou stopkou.
STN 222133 222133 01.08.1990 Frézy. Valcové čelné frézy ľavorezné polohrubozubové s valcovou stopkou.
STN 222134 222134 01.04.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné jemnozubové s valcovou stopkou.
STN 222135 222135 01.08.1990 Frézy. Valcové čelné frézy ľavorezné jemnozubové s valcovou stopkou.
STN 222142 222142 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné polohrubozubové s kužeľovou stopkou.
STN 222143 222143 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné ľavorezné polohrubozubové s kužeľovou stopkou.
STN 222146 222146 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné jemnozubové s kužeľovou stopkou.
STN 222147 222147 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné ľavorezné jemnozubové s kužeľovou stopkou.
STN 222148 222148 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné hrubozubové s kužeľovou stopkou.
STN 222149 222149 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné ľavorezné hrubozubové s kužeľovou stopkou.
STN 222154 222154 01.08.1968 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné polohrubozubové - Nástrčné.
STN 222155 222155 01.08.1968 Frézy. Frézy valcové čelné ľavorezné polohrubozubové - Nástrčné.
STN 222156 222156 01.08.1968 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné hrubozubové - Nástrčné.
STN 222157 222157 01.08.1968 Frézy. Frézy valcové čelné ľavorezné hrubozubové - Nástrčné.
STN 222158 222158 01.08.1968 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné jemnozubové - Nástrčné.
STN 222159 222159 01.08.1968 Frézy. Frézy valcové čelné ľavorezné jemnozubové - Nástrčné.
STN 222161 222161 01.06.1964 Frézy. Frézy kotúčové hrubozubové nástrčné.
STN 222165 222165 01.06.1964 Frézy. Frézy kotúčové jemnozubové nástrčné.
STN 222168 222168 01.06.1964 Frézy. Frézy kotúčové na drážky klinov nástrčné.
STN 222171 222171 01.06.1964 Frézy. Frézy kotúčové jemnozubové zložené nástrčné.
STN 222180 222180 01.03.1978 Frézy. Frézy pre upínacie drážky T s valcovou stopkou.
STN 222181 222181 01.03.1978 Frézy. Frézy kotúčové pre upínacie drážky T s kužeľovou stopkou s upínacím závitom.
STN 222182 222182 01.03.1978 Frézy. Frézy kotúčové pre upínacie drážky T s kužeľovou stopkou s otvormi pre zabezpečovací klin.
STN 222185 222185 01.06.1964 Frézy. Frézy kotúčové s valcovou stopkou na drážky kotúčových pier.
STN 222192 222192 01.08.1987 Frézy. Frézy na drážky pier s valcovou stopkou.
STN 222194 222194 01.08.1987 Frézy. Frézy na drážky pier s kužeľovou stopkou.
STN 222197 222197 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné hrubozubové s kužeľovou stopkou s otvorom pre zabezpečenie klinom.
STN 222198 222198 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné polohrubozubové s kužeľovou stopkou s otvorom pre zabezpečenie klinom.
STN 222199 222199 01.08.1987 Frézy. Frézy valcové čelné pravorezné jemnozubové s kužeľovou stopkou s otvorom pre zabezpečenie klinom.
STN 222226 222226 01.06.1988 Frézy. Frézy štvrťkruhové vyduté s valcovou stopkou.
STN 222227 222227 01.06.1988 Frézy. Frézy štvrťkruhové vyduté s kužeľovou stopkou.
STN 222230 222230 01.07.1967 Frézy. Frézy polkruhové vyduté nástrčné.
STN 222231 222231 01.07.1967 Frézy. Frézy polkruhové vyduté zložené, nástrčné.
STN 222234 222234 01.07.1967 Frézy. Frézy štvrťkruhové vyduté dvojstranné, nástrčné.
STN 222242 222242 01.08.1967 Frézy. Frézy uhlové jednostranné na zubové medzery, nástrčné.
STN 222244 222244 01.08.1967 Frézy. Frézy uhlové obojstranné nesúmerné, nástrčné.
STN 222250 222250 01.08.1967 Frézy. Frézy uhlové obojstranné súmerné, nástrčné.
STN 222252 222252 01.08.1967 Frézy. Frézy uhlové obojstranné súmerné na zubové medzery, nástrčné.
STN 222254 222254 01.08.1967 Frézy. Frézy uhlové čelné na prizmatické vedenie, nástrčné.
STN 222260 222260 01.08.1967 Frézy. Frézy uhlové čelné s valcovou stopkou.
STN 222262 222262 01.08.1967 Frézy. Frézy uhlové s valcovou stopkou.
STN 222268 222268 01.08.1967 Frézy. Frézy uhlové čelné na prizmatické vedenie s valcovou stopkou.
STN 222301 222301 01.08.1987 Frézy. Frézy nástrčné čelné. Typy a pripojovacie rozmery.
STN 222352 222352 01.09.1979 Frézy na kovy. Frézy kotúčové s krížovým ostrím so vsadenými nožmi s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 222402 222402 01.09.1988 Stopkové frézy s vymeniteľnými reznými doštičkami. Označovanie.
STN 222403 222403 01.07.1989 Nástrčné čelné frézy s vymeniteľnými reznými doštičkami. Typy a základné rozmery.
STNISO 7406 222404 01.07.1994 Nástrčné frézy s vymeniteľnými reznými doštičkami. Označovanie.
STNISO 6262-1 222405 01.01.1993 Čelné valcové frézy s reznými doštičkami. Časť 1: Čelné valcové frézy s valcovou stopkou a plôškou.
STNISO 6262-2 222405 01.05.1994 Čelné valcové frézy s vymeniteľnými reznými doštičkami. 2. časť: Čelné valcové frézy s kužeľovou stopkou Morse.
STN 222408 222408 01.11.1987 Kotúčové frézy nástrčné s vymeniteľnými reznými doštičkami. Základné rozmery a technické požiadavky.
STNISO 6462 222409 01.05.1994 Nástrčné čelné frézy s vymeniteľnými reznými doštičkami. Rozmery.
STN 222420 222420 01.09.1979 Frézy na kovy. Frézy kotúčové, upichovacie a zapichovacie celistvé zo spekaných karbidov. Typy a základné rozmery.
STN 222471 222471 01.07.1979 Valcové frézy čelné pre drážky pier s valcovou stopkou - celistvé, zo spekaného karbidu. Základné rozmery.
STN 222501 222501 01.10.1989 Nástroje na ozubenie. Odvaľovacie frézy na valcové ozubené kolesá s evolventným profilom. Základné profily zubov.
STN 222504 222504 01.07.1973 Nástroje na ozubenie. Obrážacie hrebeňové nože s priamymi zubami na evolventné ozubenie. Základné ustanovenia.
STN 222507 222507 01.11.1985 Odvaľovacie frézy jednochodové na valcové ozubené kolesá s evolventným profilom s modulom od 1 do 25 mm. Technické predpisy.
STN 222570 222570 01.12.1976 Obrážacie kotúčové nože na evolventné ozubenie s priamymi zubami, nástrčné.
STN 222576 222576 01.12.1976 Obrážacie kotúčové nože na evolventné ozubenie s priamymi zubami, miskové.
STN 222580 222580 01.12.1976 Obrážacie kotúčové nože na evolventné ozubenie s priamymi zubami so stopkou.
STN 222703 222703 01.07.1979 Odvaľovacie frézy na rovnoboké drážkové hriadele. Technické požiadavky.
STN 222710 222710 01.05.1990 Nástroje na ozubenie. Kotúčové frézy na reťazové kolesá pre hnacie valčekové a puzdrové reťaze. Hlavné rozmery a technické predpisy.
STN 222720 222720 01.05.1990 Nástroje na ozubenie. Odvaľovacie frézy na reťazové kolesá pre hnacie valčekové a puzdrové reťaze. Hlavné rozmery a technické predpisy.
STN 222748 222748 01.07.1979 Odvaľovacie frézy na rovnoboké drážkové hriadele. Základné rozmery.
STN 222766 222766 01.12.1969 Nástroje na reťazové, drážkové a iné ozubenie. Odvaľovacie frézy na hriadele s jemným drážkovaním podľa STN 01 4933.
STN 222814 222814 01.05.1975 Frézy kopírovacie. Frézy kužeľové s valcovou stopkou.
STN 222816 222816 01.05.1975 Frézy kopírovacie. Frézy kužeľové s kužeľovou stopkou.
STN 222901 222901 01.08.1990 Celistvé pílové kotúče na kovy. Spoločné ustanovenia.
STN 222902 222902 01.08.1987 Pílové listy na kovy. Pílové kotúče segmentové na kovy. Technické predpisy.
STNISO 4875-1 222906 01.06.1997 Pílové pásy na kov. 1. časť: Názvoslovie a definície.
STNISO 4875-2 222906 01.09.1996 Pílové pásy na kov. 2. časť: Základné rozmery a tolerancie.
STNISO 4875-3 222906 01.09.1996 Pílové pásy na kov. 3. časť: Charakteristika jednotlivých druhov pílových pásov.
STNISO 2924 222907 01.08.1996 Celistvé a segmentové pílové kotúče na rezanie kovov za studena. Rozmery vzájomnej vymeniteľnosti unášania. Rozsah priemerov píl od 224 do 2240 mm.
STN 222910 222910 01.02.1988 Pílové kotúče s jemným ozubením na kovy. Základné rozmery.
STN 222913 222913 01.02.1988 Pílové kotúče s hrubým ozubením na kovy. Základné rozmery.
STN 222916 222916 01.03.1970 Pílové kotúče s hrubým ozubením na kovy.
STN 222919 222919 01.11.1986 Pílové kotúče na kovy na rezanie za tepla. Technické predpisy.
STN 222920 222920 01.11.1986 Pílové kotúče na kovy na rezanie za tepla. Základné rozmery.
STN 222941 222941 01.09.1977 Pílové kotúče segmentové na kovy. Základné rozmery.
STN 222949 222949 01.06.1961 Listy pílových kotúčov segmentových.
STN 222950 222950 01.08.1966 Pílové listy na kovy. Jednostranné ručné pílové listy na kovy.
STN 222951 222951 01.08.1966 Pílové listy na kovy. Obojstranné ručné pílové listy na kovy.
STN 222952 222952 01.08.1966 Pílové listy na kovy. Jednostranné ručné pílové listy so združeným ozubením na kovy.
STN 222961 222961 01.03.1991 Pílové listy strojové na kovy. Rozmery.
STN 223000 223000 01.03.1988 Závitníky. Prehľad.
STNEN 25967 223000 01.08.2002 Závitníky. Terminológia a zatriedenie základných typov (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).
STN 223001 223001 01.04.1978 Závitníky. Technické predpisy.
STNISO 8830 223003 01.04.1999 Strojové závitníky s brúseným závitom z RO. Technické požiadavky.
STNISO 529 223004 01.07.2002 Krátke strojové a ručné závitníky.
STN 223006 223006 01.09.1995 Závitníky nebrúsené s tolerančnými poľami 2N a 3N. Rozmery a tolerancie závitovej časti.
STNEN 22857 223007 01.12.1993 Závitníky s brúseným závitom na metrické závity ISO s tolerančnými poľami od 4H do 8H a od 4G do 6G pre normálne a jemné závity. Výrobné tolerancie závitovej časti.
STN 223008 223008 01.04.1988 Závitníky. Medzné odchýlky závitovej časti pre závit Whitworthov a rúrkový valcový.
STN 223010 223010 01.12.1974 Ručné krátke závitníky súpravové na metrické závity.
STN 223012 223012 01.04.1987 Závitníky ručné na rúrkový valcový závit. Základné rozmery.
STN 223020 223020 01.08.1978 Závitníky strojové so spojitou predĺženou stopkou na metrický závit. Základné rozmery.
STNISO 8051 223023 01.03.1997 Závitniky s dlhou stopkou s menovitými priemermi od M3 do M10 - Závitníky so zosilnenou stopkou a kŕčkom.
STN 223030 223030 01.06.1971 Nástroje na závity. Súpravové nástrčné závitníky na metrické závity.
STN 223032 223032 01.03.1988 Súpravové nástrčné závitníky na rúrkové závity valcové.
STN 223041 223041 01.08.1978 Závitníky strojové a ručné krátke s priechodnou stopkou na metrický závit. Základné rozmery.
STN 223042-1 223042 01.08.1978 Závitníky strojové a ručné krátke so zosilnenou stopkou na metrický závit. Základné rozmery.
STN 223042-2 223042 01.08.1978 Závitníky strojové a ručné krátke s krčkom na metrický závit. Základné rozmery.
STN 223042-3 223042 01.08.1978 Závitníky strojové a ručné krátke so spojitou stopkou na metrický závit. Základné rozmery.
STN 223043 223043 01.12.1974 Strojové krátke závitníky s nepriechodnými drážkami na metrické závity.
STN 223045 223045 01.04.1987 Závitníky strojové na rúrkový valcový závit. Základné rozmery.
STN 223046 223046 01.04.1978 Závitníky strojové na rúrkový kužeľový závit. Základné rozmery.
STN 223062 223062 01.12.1974 Maticové závitníky s dlhou závitovou časťou na metrické závity.
STN 223064 223064 01.04.1978 Závitníky maticové na rúrkový valcový závit. Základné rozmery.
STN 223074 223074 01.04.1978 Závitníky maticové na metrické závity. Základné rozmery.
STNEN 25968 223200 01.12.2001 Závitové kruhové čeľuste. Terminológia (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).
STN 223201 223201 01.10.1979 Závitové čeľuste. Technické predpisy.
STN 223207 223207 01.10.1990 Závitové čeľuste pre metrické závity. Medzné odchýlky závitovej časti.
STN 223208 223208 01.10.1990 Závitové čeľuste. Medzné odchýlky závitovej časti pre závit Whitworthov a rúrkový závit valcový.
STNEN 22568 223210 01.12.1993 Ručné a strojové závitové kruhové čeľuste a ručné vratidlá.
STNEN 24231 223212 01.12.1993 Ručné a strojové závitové kruhové čeľuste pre valcové rúrkové závity, séria G.
STNEN 24230 223214 01.12.1993 Ručné a strojové závitové kruhové čeľuste pre rúrkové kužeľové závity série R.
STN 223216 223216 01.02.1974 Strojové závitové čeľuste kruhové na metrické závity.
STN 223260 223260 01.07.1964 Nástroje na závity. Radiálne závitové čeľuste na automatické závitové hlavy na metrické závity.
STN 223262 223262 01.07.1964 Nástroje na závity. Radiálne závitové čeľuste na automatické závitové hlavy na rúrkové závity.
STN 223301 223301 01.02.1959 Nástroje na závity. Závitové kotúčové nože. Základné ustanovenia.
STN 223301:1959/b 223301 01.01.1967 Nástroje na závity. Závitové kotúčové nože. Základné ustanovenia.
STN 223312 223312 01.03.1975 Nože na kovy. Pravé závitové nože.
STN 223313 223313 01.03.1975 Nože na kovy. Ľavé závitové nože.
STN 223316 223316 01.03.1975 Nože na kovy. Nože na vnútorné závity.
STN 223318 223318 01.02.1986 Nože na kovy. Závitové nože do držiaka.
STN 223370 223370 01.07.1989 Závitové frézy. Technické požiadavky.
STN 223374 223374 01.08.1987 Závitové frézy s kužeľovou stopkou na metrické závity vonkajšie. Základné rozmery.
STN 223376 223376 01.08.1987 Závitové frézy s kužeľovou stopkou na metrické závity vnútorné. Základné rozmery.
STN 223380 223380 01.07.1989 Závitové nástrčné frézy na metrické závity vonkajšie. Základné rozmery.
STN 223381 223381 01.08.1987 Nástroje na závity. Závitové frézy nástrčné na metrické závity vnútorné. Základné rozmery.
STN 223410 223410 01.10.1987 Nástroje na závity. Kotúče na valcovanie metrických závitov.
STN 223413 223413 01.02.1985 Nástroje na závity. Krátke podložky na valcovanie závitov.
STN 223414 223414 01.02.1985 Nástroje na závity. Dlhé podložky na valcovanie závitov.
STN 223415 223415 01.12.1961 Nástroje na závity. Ploché čeľuste na valcovanie závitov.
STN 223501 223501 01.07.1976 Nože z rýchloreznej ocele. Technické požiadavky.
STN 223503 223503 01.02.1986 Nože na kovy. Značenie na nožoch z rýchloreznej ocele.
STN 223514 223514 01.03.1975 Nože na kovy. Pravé uberacie nože priame s uhlom nastavenia K = 45°.
STN 223515 223515 01.03.1975 Nože na kovy. Ľavé uberacie nože priame s uhlom nastavenia K = 45°.
STN 223516 223516 01.03.1975 Nože na kovy. Pravé uberacie nože priame s uhlom nastavenia K = 60°.
STN 223517 223517 01.03.1975 Nože na kovy. Ľavé uberacie nože priame s uhlom nastavenia K = 60°.
STN 223520 223520 01.03.1975 Nože na kovy. Pravé uberacie nože ohnuté.
STN 223521 223521 01.03.1975 Nože na kovy. Ľavé uberacie nože ohnuté.
STN 223524 223524 01.03.1975 Nože na kovy. Pravé uberacie nože stranové.
STN 223525 223525 01.03.1975 Nože na kovy. Ľavé uberacie nože stranové.
STN 223530 223530 01.03.1975 Nože na kovy. Naberacie nože.
STN 223532 223532 01.03.1975 Nože na kovy. Hladiace nože.
STN 223534 223534 01.03.1975 Nože na kovy. Pravé nože rohové.
STN 223535 223535 01.03.1975 Nože na kovy. Ľavé nože rohové.
STN 223540 223540 01.03.1975 Nože na kovy. Vnútorné uberacie nože.
STN 223542 223542 01.03.1975 Nože na kovy. Vnútorné uberacie nože.
STN 223544 223544 01.03.1975 Nože na kovy. Vnútorné rohové nože.
STN 223548 223548 01.03.1975 Nože na kovy. Vnútorné rohové nože.
STN 223550 223550 01.03.1975 Nože na kovy. Pravé zapichovacie nože.
STN 223551 223551 01.03.1975 Nože na kovy. Ľavé zapichovacie nože.
STN 223552 223552 01.03.1975 Nože na kovy. Vnútorné zapichovacie nože.
STN 223554 223554 01.02.1986 Nože na kovy. Pravé upichovacie nože do držiaka.
STN 223555 223555 01.02.1986 Nože na kovy. Ľavé upichovacie nože do držiaka.
STN 223562 223562 01.03.1975 Nože na kovy. Pravé zaobľovacie nože vyduté.
STN 223563 223563 01.03.1975 Nože na kovy. Ľavé zaobľovacie nože vyduté.
STN 223586 223586 01.03.1975 Nože na kovy. Zapichovacie nože na zápichy vnútorných závitov.
STN 223590 223590 01.03.1975 Nože na kovy. Nože na klinové drážky remeníc. Polotovary.
STN 223594 223594 01.05.1969 Nože na kovy. Pravé zapichovacie nože na vonkajšie zápichy tvaru F, G.
STN 223595 223595 01.05.1969 Nože na kovy. Ľavé zapichovacie nože na vonkajšie zápichy tvaru F, G.
STN 223596 223596 01.05.1969 Nože na kovy. Vnútorné zapichovacie nože na zápichy tvaru F, G.
STN 223597 223597 01.05.1969 Nože na kovy. Zapichovacie nože do držiaka na zápichy tvaru A, B, D, a E.
STN 223610 223610 01.04.1978 Nože vyvrtávacie uberacie stranové z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.
STN 223611 223611 01.04.1978 Nože vyvrtávacie uberacie stranové z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.
STN 223612 223612 01.04.1978 Nože vyvrtávacie uberacie 45° z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.
STN 223613 223613 01.04.1978 Nože vyvrtávacie uberacie 45° z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.
STN 223614 223614 01.04.1978 Nože vyvrtávacie uberacie 60° z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.
STN 223615 223615 01.04.1978 Nože vyvrtávacie uberacie 60° z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.
STN 223616 223616 01.04.1978 Nože vyvrtávacie uberacie 75° z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.
STN 223617 223617 01.04.1978 Nože vyvrtávacie uberacie 75° z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.
STN 223618 223618 01.08.1979 Nože vyvrtávacie uberacie stranové z rýchloreznej ocele s kruhovým prierezom telesa noža. Základné rozmery.
STN 223619 223619 01.08.1979 Nože vyvrtávacie uberacie stranové z rýchloreznej ocele s kruhovým prierezom telesa noža. Základné rozmery.
STN 223620 223620 01.08.1979 Nože vyvrtávacie uberacie 45° z rýchloreznej ocele s kruhovým prierezom telesa noža. Základné rozmery.
STN 223621 223621 01.08.1979 Nože vyvrtávacie uberacie 45° z rýchloreznej ocele s kruhovým prierezom telesa noža. Základné rozmery.
STN 223622 223622 01.08.1979 Nože vyvrtávacie uberacie 60° z rýchloreznej ocele s kruhovým prierezom telesa noža. Základné rozmery.
STN 223623 223623 01.08.1979 Nože vyvrtávacie uberacie 60° z rýchloreznej ocele s kruhovým prierezom telesa noža. Základné rozmery.
STN 223624 223624 01.08.1979 Nože vyvrtávacie uberacie 75° z rýchloreznej ocele s kruhovým prierezom telesa noža. Základné rozmery.
STN 223625 223625 01.08.1979 Nože vyvrtávacie uberacie 75° z rýchloreznej ocele s kruhovým prierezom telesa noža. Základné rozmery.
STN 223708 223708 01.04.1988 Diamantové nože. Typy a základné rozmery.
STN 223708:1988/a 223708 01.09.1989 Diamantové nože. Typy a základné rozmery.
STN 223744 223744 01.02.1970 Nože na kovy. Nože na klinové drážky remeníc. Polotovary.
STN 223770 223770 01.01.1967 Nože na kovy. Pravé závitové nože.
STN 223771 223771 01.01.1967 Nože na kovy. Ľavé závitové nože.
STN 223773 223773 01.01.1967 Nože na kovy. Nože na vnútorné závity.
STN 223800 223800 01.06.1978 Nože na kovy. Revolverové a vyvrtávacie nože s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Prehlad a technické požiadavky.
STN 223807 223807 01.05.1987 Nože s vymeniteľnými reznými doštičkami. Typy a základné rozmery.
STN 223808 223808 01.05.1989 Vnútorné nože s vymeniteľnými reznými doštičkami. Typy a základné rozmery.
STN 223810 223810 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové s uhlom nastavenia 20° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223814 223814 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie priame s uhlom nastavenia 45° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223815 223815 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie priame s uhlom nastavenia 45° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223816 223816 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie priame s uhlom nastavenia 60° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223817 223817 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie priame s uhlom nastavenia 60° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223818 223818 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie stranové s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223819 223819 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie stranové s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223820 223820 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové naberacie s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223822 223822 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie vnútorné pre priechodné diery s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223824 223824 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové vnútorné pre slepé diery s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223826 223826 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové zapichovacie s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223828 223828 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie priame s uhlom nastavenia 75° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223829 223829 01.06.1978 Nože na kovy. Nože revolverové uberacie priame s uhlom nastavenia 75° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223830 223830 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie uberacie stranové s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223831 223831 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie uberacie stranové s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223832 223832 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie priame s uhlom nastavenia 45° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223833 223833 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie priame s uhlom nastavenia 45° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223834 223834 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie priame s uhlom nastavenia 60° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223835 223835 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie priame s uhlom nastavenia 60° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223836 223836 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie priame s uhlom nastavenia 75° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223837 223837 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie priame s uhlom nastavenia 75° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223838 223838 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie kolmé s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223839 223839 01.06.1978 Nože na kovy. Nože vyvrtávacie kolmé s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.
STN 223910 223910 01.09.1979 Uberacie nože priame 15° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223911 223911 01.09.1979 Uberacie nože priame 15° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223912 223912 01.09.1979 Uberacie nože priame 30° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223913 223913 01.09.1979 Uberacie nože priame 30° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223914 223914 01.09.1979 Uberacie nože priame 45° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223915 223915 01.09.1979 Uberacie nože priame 45° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223916 223916 01.09.1979 Uberacie nože priame 60° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223917 223917 01.09.1979 Uberacie nože priame 60° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223918 223918 01.09.1979 Uberacie nože priame 75° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223919 223919 01.09.1979 Uberacie nože priame 75° z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223920 223920 01.09.1979 Zapichovacie nože z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223921 223921 01.09.1979 Zapichovacie nože z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223922 223922 01.11.1970 Nože na kovy. Pravé zapichovacie nože na zápichy vnútorných závitov z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223923 223923 01.11.1970 Nože na kovy. Ľavé zapichovacie nože na zápichy vnútorných závitov z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223926 223926 01.09.1979 Uberacie nože stranové z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223927 223927 01.09.1979 Uberacie nože stranové z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223930 223930 01.11.1970 Nože na kovy. Naberacie nože z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy.
STN 223932 223932 01.09.1978 Hladiace nože z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223934 223934 01.09.1979 Rohové nože stranové z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223935 223935 01.09.1979 Rohové nože stranové z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223940 223940 01.11.1970 Nože na kovy. Pravé uberacie nože vnútorné z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy.
STN 223941 223941 01.11.1970 Nože na kovy. Ľavé uberacie nože vnútorné z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy.
STN 223944 223944 01.11.1970 Nože na kovy. Pravé rohové nože vnútorné z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy.
STN 223945 223945 01.11.1970 Nože na kovy. Ľavé rohové nože vnútorné z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy.
STN 223946 223946 01.09.1979 Vnútorné nože široké z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STN 223947 223947 01.09.1979 Vnútorné nože široké z rýchloreznej ocele pre revolverové sústruhy. Základné rozmery.
STNEN 13236 224001 01.05.2011 Bezpečnostné požiadavky na superabrazívne nástroje (Norma na priame používanie ako STN).
STN 224012 224012 01.01.1993 Brúsne materiály pre spájané telesá. Rozbor veľkosti zŕn. Zrnitostné zloženie zŕn F 4 až F 220. Stanovenie, označovanie.
STN 224015 224015 01.01.1979 Brusivo. Diamantové prášky. Zrnitosť a granulometrické zloženie.
STN 224024 224024 01.11.1960 Brusivo. Štruktúra brúsnych nástrojov.
STN 224103 224103 01.11.1976 Brusivo. Diamantové pasty.
STN 224403 224403 01.06.1987 Honovacie kamene. Typy a základné rozmery.
STNEN 12413+A1 224501 01.06.2011 Bezpečnostné požiadavky na stmelené brúsne výrobky (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).
STN 224501 224501 01.01.1982 Brúsne kotúče. Brúsne a rezacie kotúče. Technické predpisy.
STNISO 525 224503 01.04.1993 Brúsne nástroje. Označovanie a značenie brúsnych nástrojov. Rozsah vonkajších priemerov a tolerancie.
STNEN 13743 224505 01.01.2010 Bezpečnostné požiadavky na brúsivá na podložke.
STNENISO 6103 224506 01.11.2005 Nástroje zo stmeleného brúsiva. Dovolené nevývažky dodávaných brúsnych kotúčov. Skúšanie (ISO 6103: 2005) (Norma na priame používanie ako STN).
STN 224510 224510 01.10.1978 Brúsne kotúče ploché. Základné rozmery.
STN 224513 224513 01.10.1978 Rezacie kotúče. Základné rozmery.
STN 224514 224514 01.10.1978 Brúsne kotúče s vypuklým stredom vystužené sklotextilom. Základné rozmery.
STN 224517 224517 01.10.1978 Rezacie kotúče vystužené sklotextilom. Základné rozmery.
STN 224520 224520 01.10.1978 Brúsne kotúče s jednostranným vybraním. Základné rozmery.
STN 224523 224523 01.10.1978 Brúsne kotúče s obojstranným vybraním. Základné rozmery.
STN 224526 224526 01.10.1978 Brúsne kotúče s obojstranným zrazeným vybraním. Základné rozmery.
STN 224530 224530 01.10.1978 Brúsne kotúče prstencové. Základné rozmery.
STN 224550 224550 01.10.1978 Brúsne kotúče hrncovité. Základné rozmery.
STN 224552 224552 01.10.1978 Brúsne kotúče miskovité. Základné rozmery.
STN 224605 224605 01.08.1990 Brúsne nástroje. Kotúče a brúsiace telieska z diamantu a z nitridu bóru. Označovanie tvarov a rozmerov.
STN 224658 224658 01.01.1988 Diamantové rezacie kotúče tvaru IAIR. Základné rozmery.
STN 224666 224666 01.09.1963 Diamantové brúsne nástroje. Diamantové brúsne kotúče uhlové.
STN 224668 224668 01.09.1963 Diamantové brúsne nástroje. Diamantové brúsne kotúče obvodové široké.
STN 224686 224686 01.09.1976 Diamantové vrtáky prstencové na vŕtanie tvrdých nekovových materiálov.
STN 224688 224688 01.09.1976 Diamantové honovacie kamene.
STNEN 1083-1 224801 01.12.2001 Poháňané kefy. Časť 1: Definície a terminológia.
STNEN 1083-2 224801 01.12.2001 Poháňané kefy. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky.
STN 224853 224853 01.03.1968 Látkové kotúče. Látkové kotúče stehované alebo nitované.
STN 224859 224859 01.03.1968 Látkové kotúče. Látkové kotúče prekladané do záhybov.
STN 225201 225201 01.03.1975 Ručné píly na drevo a nekovové materiály. Technické predpisy.
STN 225202 225202 01.03.1975 Bruchatky. Hlavné rozmery.
STN 225203 225203 01.03.1975 Píly oblúkové a stolárske. Hlavné rozmery.
STN 225204 225204 01.03.1975 Pílové listy na oblúkové a stolárske píly. Hlavné rozmery.
STN 225205 225205 01.03.1975 Osadzovačky, dierovky, čapovačky, zvlakovačky a pílky na dýhy. Hlavné rozmery.
STN 225301 225301 01.02.1966 Pílové kotúče na drevo. Základné ustanovenia.
STN 225302 225302 01.05.1959 Pílové pásy na drevo. Základné ustanovenia.
STNISO 7294 225303 01.11.1994 Pílové kotúče na drevo. Profil ozubenia. Názvoslovie a označovanie.
STN 225309 225309 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče s vlčím ozubením na prerezávanie.
STN 225310 225310 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče s vlčím ozubením na rozrezávanie.
STN 225311 225311 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče omietacie s vlčím ozubením.
STN 225312 225312 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče s trojuholníkovým ozubením na rozrezávanie.
STN 225313 225313 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče s trojuholníkovým ozubením na prerezávanie.
STN 225314 225314 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče s trojuholníkovým ozubením jemným.
STN 225315 225315 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče na kyvadlové píly.
STN 225317 225317 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče omietacie s trojuholníkovým ozubením.
STN 225318 225318 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče do kolísavých puzdier.
STN 225319 225319 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče čapovacie.
STN 225322 225322 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče zrezávacie, pravé.
STN 225323 225323 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče zrezávacie, ľavé.
STN 225325 225325 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče zrezávacie, súmerné.
STN 225326 225326 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče drážkovacie.
STN 225327 225327 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče hladiace na prerezávanie.
STN 225328 225328 01.02.1966 Nástroje na drevo. Pílové kotúče hladiace na rozrezávanie.
STN 225340 225340 01.05.1959 Pílové pásy na drevo, úzke.
STN 225343 225343 01.05.1959 Pílové pásy kmeňové s trojuholníkovým ozubením.
STN 225344 225344 01.05.1959 Pílové pásy kmeňové s vlčím ozubením.
STN 225610 225610 01.08.1966 Nástroje na drevo. Nebožiece so zauzlenou rukoväťou.
STN 225613 225613 01.08.1966 Nástroje na drevo. Nebožiece s okom.
STN 225614 225614 01.08.1966 Nástroje na drevo. Nebožiece s ihlancovou stopkou.
STN 225920 225920 01.12.1963 Rozvádzacie kliešte na listy píl do 1,6 mm.
STN 225922 225922 01.12.1963 Rozvádzacie kliešte na listy ručných píl do 1,6 mm.
STN 225924 225924 01.12.1963 Rozvádzacie kliešte na kotúčové píly do 6 mm.
STN 225970 225970 01.12.1953 Šablóny na ostria sekier.
STN 226001 226001 01.08.1967 Názvoslovie technológie tvárnenia kovov.
STN 226015 226015 01.11.1975 Lisovacie nástroje. Strihadlá a strižné vôle. Smernice na výpočet a konštrukciu.
STN 226021 226021 01.06.1960 Lisovacie nástroje. Prestrihovadlá s vložkami zo spekaných karbidov. Smernice na konštrukciu a výrobu.
STN 226060 226060 01.11.1974 Lisovacie nástroje. Dorazy.
STN 226101 226101 01.09.1986 Nožnice na plech. Základné ustanovenia.
STN 226201 226201 01.09.1989 Tvárniace nástroje. Vodiace oceľové stojančeky. Základné ustanovenia.
STN 226202 226202 01.11.1990 Tvárniace nástroje. Vodiace oceľové stojančeky s pracovnou plochou obdĺžnikovou so stĺpikmi v osi.
STN 226203 226203 01.11.1990 Tvárniace nástroje. Vodiace oceľové stojančeky s pracovnou plochou štvorcovou a obdĺžnikovou so stĺpikmi v uhlopriečke.
STN 226204 226204 01.11.1990 Tvárniace nástroje. Vodiace oceľové stojančeky s pracovnou plochou obdĺžnikovou so stĺpikmi v uhlopriečke.
STN 226205 226205 01.11.1990 Tvárniace nástroje. Vodiace oceľové stojančeky s pracovnou plochou obdĺžnikovou so stĺpikmi za pracovnou plochou.
STN 226206 226206 01.11.1990 Tvárniace nástroje. Vodiace oceľové stojančeky s pracovnou plochou obdĺžnikovou so štyrmi stĺpikmi.
STN 226207 226207 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Strižné skrine a hlavice. Základné ustanovenia.
STN 226208 226208 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Priradenie hlavíc k strižným skriniam.
STN 226209 226209 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Priradenie strižných skríň k vodiacim stojančekom.
STN 226251 226251 01.10.1979 Lisovacie nástroje. Vodiace stĺpiky osadené. Konštrukcia a rozmery.
STN 226252 226252 01.10.1979 Lisovacie nástroje. Vodiace puzdrá pre vodiace stĺpiky osadené. Konštrukcia a rozmery.
STN 226253 226253 01.10.1979 Lisovacie nástroje. Pružné poistné krúžky. Konštrukcia a rozmery.
STN 226254 226254 01.10.1979 Lisovacie nástroje. Poistné krúžky pre vodiace stĺpiky osadené. Konštrukcia a rozmery.
STN 226255 226255 01.10.1979 Lisovacie nástroje. Rozperné krúžky pre vodiace stĺpiky osadené. Konštrukcia a rozmery.
STN 226256 226256 01.10.1979 Lisovacie nástroje. Príchytky pre vodiace puzdrá. Konštrukcia a rozmery.
STN 226257 226257 01.10.1979 Lisovacie nástroje. Držiaky na vodiace stĺpiky osadené a vodiace puzdrá. Konštrukcia a rozmery.
STN 226258 226258 01.10.1979 Lisovacie nástroje. Ochranné kryty. Konštrukcia a rozmery.
STN 226260 226260 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Vodiace stĺpiky na klzné vedenie lisovacích nástrojov.
STN 226262 226262 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Vodiace puzdrá na klzné vedenie lisovacích nástrojov.
STN 226264 226264 01.09.1974 Lisovacie nástroje. Stopky lisovacích nástrojov pre tvárnenie za studena.
STN 226272 226272 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Strižné skrine.
STN 226273 226273 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Strižné skrine - Zosilnené vyhotovenie.
STN 226275 226275 01.11.1969 Lisovacie nástroje. Prírubové klzné vedenie.
STN 226284 226284 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Hlavice pravouhlé s hornou doskou.
STN 226285 226285 01.05.1969 Lisovacie nástroje. Hlavice pravouhlé na vodiace stojančeky.
STN 226305 226305 01.09.1989 Lisovacie nástroje. Stierače. Všeobecné požiadavky na konštrukciu.
STN 226307 226307 01.09.1989 Lisovacie nástroje. Vodiace lišty. Všeobecné požiadavky na konštrukciu.
STN 226367 226367 01.02.1989 Tvárniace nástroje. Delené strižnice. Technické požiadavky na konštrukciu.
STN 226368 226368 01.02.1989 Tvárniace nástroje. Vložkované strižnice. Technické požiadavky na konštrukciu.
STNISO 8693 226382 01.03.1997 Lisovacie nástroje. Ploché vyhadzovacie kolíky.
STNISO 8694 226383 01.03.1997 Lisovacie nástroje. Osadené vyhadzovacie koliky.
STN 226385 226385 01.12.1968 Lisovacie nástroje. Preťahovanie otvorov do plechu. Otvory pre metrický závit.
STN 226386 226386 01.12.1968 Lisovacie nástroje. Preťahovadlá pre preťahovanie otvorov do plechu s preddierovaním.
STN 226387 226387 01.12.1968 Lisovacie nástroje. Preťahovadlá pre preťahovanie otvorov do plechu bez preddierovania.
STN 226530 226530 01.10.1960 Lisovacie nástroje. Postupové prestrihovadlá. Umiestnenie dorazov.
STN 226546 226546 01.09.1989 Tvárniace nástroje. Vyhadzovač na stopky.
STN 226547 226547 01.09.1989 Tvárniace nástroje. Vysúvač na stopky.
STN 227005 227005 01.05.1992 Tvárniace stroje. Pretlačovanie ocelí za studena. Všeobecné požiadavky na konštrukciu a výpočet.
STN 227110 227110 01.04.1970 Razidlá do kovu s písmenami a číslicami.
STN 227301 227301 01.02.1969 Lisovacie nástroje. Ťahanie dutých valcových výťažkov. Smernice na konštrukciu.
STN 227303 227303 01.02.1967 Lisovacie nástroje. Ťahanie dutých štvorhranných výťažkov. Smernice na konštrukciu.
STN 227309 227309 01.11.1990 Tvárniace nástroje. Ťahadlá bez pridržiavača. Rozmery.
STN 227330 227330 01.05.1962 Lisovacie nástroje. Postupové ťahadlá pre kruhové výťažky. Smernice na konštrukciu.
STN 227340 227340 01.11.1990 Tvárniace nástroje. Ohýbadlá. Všeobecné požiadavky na konštrukciu a výpočet.
STN 227350 227350 01.09.1961 Lisovacie nástroje. Zakružovadlá a lemovadlá. Smernice na konštrukciu.
STN 227501 227501 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov. Technické predpisy.
STN 227508 227508 01.10.1963 Diamantové prievlaky na ťahanie drôtu.
STN 227521 227521 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie oceľových drôtov s pevnosťou do 1100 MPa (1100 N.mm-2) za sucha. Rozmery.
STN 227522 227522 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie oceľových drôtov s pevnosťou do 1100 MPa (1100 N.mm-2) a drôtov z medi, hliníka a ich zliatin za mokra. Rozmery.
STN 227523 227523 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie oceľových drôtov s pevnosťou nad 1100 MPa (1100 N.mm-2) za sucha. Rozmery.
STN 227524 227524 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na tahanie oceľových drôtov s pevnosťou nad 1100 MPa (1100 N.mm-2) za mokra. Rozmery.
STN 227530 227530 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie kruhových tyčí z ocele tried 11 až 16. Rozmery.
STN 227531 227531 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na tahanie štvorcových tyčí z ocele tried 11 a 12. Rozmery.
STN 227532 227532 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie šesťhranných tyčí z ocele tried 11 až 16. Rozmery.
STN 227533 227533 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie plochých tyčí z ocele tried 11 a 12. Rozmery.
STN 227542 227542 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie kruhových tyčí z medi a zliatin medi. Rozmery.
STN 227543 227543 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie štvorcových tyčí z medi a zliatin medi. Rozmery.
STN 227544 227544 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na tahanie kruhových rúrok z medi a zliatin medi. Rozmery.
STN 227545 227545 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na tahanie šesťhranných tyčí z medi a zliatin medi. Rozmery.
STN 227546 227546 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie plochých tyčí z medi a zliatin medi. Rozmery.
STN 227570 227570 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie kruhových tyčí z hliníka a zliatin hliníka. Rozmery.
STN 227572 227572 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie štvorcových tyčí z hliníka a zliatin hliníka. Rozmery.
STN 227574 227574 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na tahanie šesťhranných tyčí z hliníka a zliatin hliníka. Rozmery.
STN 227575 227575 01.05.1975 Prievlaky zo spekaných karbidov na ťahanie plochých tyčí z hliníka a zliatin hliníka. Rozmery.
STN 227590 227590 01.03.1975 Spekané karbidy. Preťahovacie tŕne.
STN 228306 228306 01.11.1990 Tvárniace nástroje. Zápustky pre zvislé kovacie lisy. Technické požiadavky na konštrukciu.
STN 228307 228307 01.05.1970 Zápustky pre vodorovné kovacie lisy. Smernice na konštrukciu.
STN 228308 228308 01.05.1970 Zápustky pre buchary. Smernice na konštrukciu.
STN 228309 228309 01.05.1970 Zápustky pre vretenové lisy. Smernice na konštrukciu.
STN 228609 228609 01.05.1977 Tlakové lejacie formy. Úpinky.
STN 229100 229100 01.04.1976 Ručné pilníky. Základné ustanovenia.
STN 229179 229179 01.09.1986 Ihlové pilníky diamantové. Technické požiadavky a metódy kontroly.
STN 229180 229180 01.06.1985 Ihlové pilníky diamantové. Typy a základné rozmery.
STN 229208 229208 01.03.1966 Rašple. Technické predpisy.
STN 229270 229270 01.03.1966 Rašple. Podkúvačské rašple.
STN 229274 229274 01.03.1966 Rašple. Obdĺžnikové rašple.
STN 229275 229275 01.03.1966 Rašple. Odsekové rašple.
STN 229276 229276 01.03.1966 Rašple. Modelárske rašple.
STN 229277 229277 01.03.1966 Rašple. Kruhové rašple.
STN 229280 229280 01.03.1966 Rašple. Obuvnícke rašple.
STN 229435 229435 01.01.1966 Ploché škrabáky s reznou doštičkou zo spekaného karbidu.
STN 229650 229650 01.04.1955 Zlievárenské náradie. Oblé hladidlá.

Datum aktualizace 17.07.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz